เงินฝาก

เริ่มต้น 1,000 usd

สเปรด

0 pips

คณะกรรมการ

20 USD / LOT

แลกเปลี่ยน

0

การงัด

1:1000

สั่งซื้อสูงสุด

200

ปริมาณการสั่งซื้อ

เริ่มต้น 0.01

Margin Call / Stop Out

30% / 20%

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

อนุญาต

Crypto

มีอยู่

CFDs, น้ำมัน, โลหะ

มีอยู่

หนังศีรษะ

อนุญาต